KINEZJOLOGIA STOSOWANA

Kinezjologia stosowana jest narzędziem zarównoprofilaktyczno – diagnostyczną jak i terapeutycznąmedycyny alternatywnej opracowanym przez chiropraktyka George'a Goodhearta na początku lat 60. Jest to test odporności siły mięśni oparty na związku pomiędzy częściami ciała, mięśniami i narządami. Bada się siłę mięśni, która powiązana jest ze zdrowiem narządu lub części badanego ciała. Kinezjologia stosowana opiera się na filozofii innych terapii holistycznych, w tym osteopatii, chiropraktyki, medycyny chińskiej i manipulacji fizycznej. Kinezjologia stosowana służy poprawie stanu ogólnego zdrowia oraz leczeniu konkretnych jednostek chorobowych, uwzględniając łańcuchy powiązań w organizmie człowieka – KONCENTRUJĄC SIĘ NA KONKRETNEJ PRZYCZYNIE choroby lub dysfunkcji. Jest jedną z niewielu metod medycyny, która w sposób jednoznaczny określa przyczynę i źródło choroby, już w momencie jej rozpoczynania.